Animator

• GIF animations / animated illustrations in 2D and 3D styles
• Infographics animation
• Pixel animation / voxel animation

———————

• GIF-animaties / geanimeerde illustraties in 2D- en 3D-stijlen
• Infographics-animatie
• Pixel-animatie / voxel-animatie

Metin seven metin seven looping 3d animated gif animation cycle rox

Road to nowhere • Weg naar nergens

Metin seven metin seven 3d animated gif animation gears cogwheels

Animated GIF during waiting / calculating • GIF-animatie tijdens wachten / berekenen

Metin seven metin seven 3d animated gif animation retro gaming pong

Animated 3D pixel tribute to the dawn of the digital revolution • Geanimeerde voxel-hommage aan de dageraad van de digitale revolutie

Metin seven metin seven 3d animated gif animation 3d pixel art voxels

Animated voxel-style character • Karakter-animatie in een voxel-stijl

Game-themed voxel animation introducing a fashion item • Game-gerelateerde voxel-animatie ter introductie van een mode-item

Metin seven metin seven 2d 3d animated gif animation animator character logo intro

2D logo converted to a 3D intro animation • 2D-logo omgezet naar een 3D intro-animatie

Explanimation for a cashback service • Explanimation voor een geldteruggave-dienst

Animated infographics for a producer of vending machine products • Geanimeerde infographics voor een producent van producten voor koffie-automaten

Metin seven metin seven 2d 3d animated gif animation animator isometric factory infographics

Isometric infographics animation scene • Isometrische infographics animatie-scène

Metin seven metin seven 3d animation pixel art emailman character design

Pixel animation of an e-mailman • Pixel-animatie van een e-mailman

Metin seven metin seven 3d animation pixel art moon child platform game graphics 1

Graphics for the Moon Child platform game • Graphics voor het Moon Child platformspel

Metin seven metin seven 3d animation pixel art moon child platform game graphics 2

Graphics for the Moon Child platform game • Graphics voor het Moon Child platformspel

Metin seven metin seven 3d animated gif animation paper airplanes

Paper airplane animation cycle • Animatie-cyclus met papieren vliegtuigjes

Metin seven metin seven looping 3d animated gif animation cycle

Looping GIF animation • Herhalende GIF-animatie

Metin seven metin seven 3d animated gif animation bouncing ball

Animation cycle of a bouncing ball • Animatie-cyclus van een stuiterende bal

Metin seven metin seven 3d animated gif animation vector cycle loop

Animated GIF illustration regarding Machine Learning • Geanimeerde GIF-illustratie over Machine Learning

Metin seven metin seven 3d animated gif animation vector television

Animated GIF illustration regarding television boredom • Geanimeerde GIF-illustratie over televisie-verveling

Metin seven metin seven 3d animated gif animation vector city cars traffic

Animated GIF illustration regarding heavy traffic • Geanimeerde GIF-illustratie over verkeersdrukte

Metin seven metin seven 3d animated gif animation vector car city

The moon rides along — short GIF animation cycle • De maan rijdt mee — korte GIF animatie-cyclus

Metin seven metin seven 3d animated gif animation retro pong game console

Animated GIF illustration regarding retro gaming • Geanimeerde GIF-illustratie over retro-gaming

Metin seven metin seven 3d animated gif animation computer work night

Animated GIF illustration regarding digital communication addiction • Geanimeerde GIF-illustratie over digitale communicatieverslaving

Metin seven metin seven 3d animated gif animation tree monsters night

GIF animation cycle of a night scene • GIF animatie-cyclus van een nachttafereel